ระบบสัจจะนิรภัย: หวยฮานอยวันนี้และการบำบัดผ่านการสังเกต

บทความวารสารส่วนตัวนี้มุ่งเน้นที่การสังเกตและความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในโลกภายนอก ผ่าน “หวยฮานอยวันนี้” ผมไม่ได้ใช้วิธีการจับโอกาสแบบดั่งได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่ผมมองว่ามันเป็นระบบสัจจะนิรภัย ระบบที่ผสมผสานระหว่างการสุ่มและกฎของสถิติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน

ผมเชื่อว่า, การเรียนรู้จาก “หวยฮานอยวันนี้” ไม่ได้ต่างจากการเรียนรู้จากการบำบัดผ่านการสังเกต อย่างที่ผมทำในอาชีพของผม ในฐานะนักกายภาพบำบัด, ผมต้องสังเกตและเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของผู้ป่วย และวางแผนการบำบัดที่เหมาะสมที่สุด และคุณสมบัตินี้ ไม่แตกต่างจากการสังเกตการณ์ “หวยฮานอยวันนี้

ทั้งหมดนี้, ทั้ง “หวยฮานอยวันนี้” และการบำบัดผ่านการสังเกต, อาจไม่สามารถทำให้เราคาดการณ์ได้ทุกอย่าง แต่เราสามารถเรียนรู้และปรับตัวในการตอบสนอง และสร้างความรู้ใหม่ที่จะช่วยเราในอนาคต และนี่เอง คือการบำบัดในทุกขั้นตอน. การบำบัดผ่านการสังเกตจาก “หวยฮานอยวันนี้” สามารถนำมาสู่การเข้าใจที่ลึกซึ้งในหลักการทางคณิตศาสตร์ และระบบความเป็นไปได้ คุณต้องสังเกตผลลัพธ์และลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับการสังเกตการฟื้นฟูของร่างกายหลังการบำบัดในคลินิกของเรา ตรงนี้ก็เป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่าง “หวยฮานอยวันนี้” และการบำบัดผ่านการสังเกต

ทั้งนี้, ผมไม่ได้ยุยงให้คุณหรือใครหันไปสนใจใน “หวยฮานอยวันนี้” หรือส่วนไหนๆ ของระบบนี้ ผมเพียงแค่อยากให้คุณเห็นว่ามันคืออีกหนึ่งตัวอย่างของความสามารถในการสังเกตและเรียนรู้ที่มีอยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ, สังคม, หรือเพียงแค่ระบบการดำเนินงานของเกมที่ท้าทายและไม่แน่นอนนั้น ดังนั้น, คำแนะนำของผมคือ “หวยฮานอยวันนี้” และการบำบัดผ่านการสังเกตจะสร้างเส้นทางใหม่ในการเรียนรู้และการตอบสนองต่อโลกที่ไม่แน่นอนของเรา.

ระบบสัจจะนิรภัย: หวยฮานอยวันนี้และการบำบัดผ่านการสังเกต
Scroll to top