ช่อดอกไม้วันเกิด กล่องดอกไม้วันเกิด ส่งถึงมือ ด้วยความจริงใจ

ดอกบัว ซึ่งคนที่เกิดวันพุธมักจะเป็นนักคำนวณ สีเหลืองอร่ามราวกับทองของดอกไม้ชนิดนี้ หมายถึง…รักของคุณต้องมาพร้อมเงิน….

ดอกไม้ 7 วัน

ดอกไม้ 7 วัน

ช่อดอกไม้วันเกิด กล่องดอกไม้วันเกิด ส่งถึงมือ ด้วยความจริงใจ
Scroll to top